Infografia primeres dades EBSIB 2021

2022 Infografía CAT

Infografia amb llenguatge i caràcter childfriendly per explicar als nens i nenes de Barcelona les primeres dades extretes de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància de Barcelona (EBSIB 2021).

La infografia explica com de satisfets i satisfetes es mostren amb la seva vida els infants i ho compara amb els resultats del 2017. A més, fa un repàs als àmbits de la vida en què els infants mostren més o menys satisfacció i explica quines són les principals diferències per raó de sexe i edat.

NOTA: El format original de la infografia és en DINA2. Podeu descarregar la versió en DINA3, que us permetrà imprimir-la en una impressora estàndard d’oficina en dues pàgines DINA3 per obtenir la mida original. 

Proyectos relacionados

Programa relacionado