Segueix en directe via streaming la jornada ‘El dret dels infants a la ciutat’

12/12/2016

La jornada El dret dels infants a la ciutat. Millorem el nostre espai públic amb ‘Camí escolar, espai amic’ i altres experiències ha despertat un gran interès entre les persones professionals del sector i la ciutadania. Per donar resposta a aquest interès, s’emetran via streaming els moments de plenari del programa. Podreu veure les dues emissions (matí i tarda) en directe el proper 15 de desembre en aquesta mateixa pàgina a través dels dos visors de vídeo següents:

SESSIÓ DEL MATÍ
09:15h Inauguració
09:30h Conversa: Com millorar l’espai públic perquè esdevingui un entorn més educatiu i comunitari per a la infància i l’adolescència. Amb Francesco Tonucci i Itziar González, moderada per Miquel Àngel Essomba
10:30h Diàleg de nois i noies de quatre centres educatius implicats al projecte ‘Camí escolar, espai amic’ amb Tonucci, González i Essomba

SESSIÓ DE LA TARDA
17:45h Entrevista oberta a Francesco Tonucci per part de Carles Capdevila
18:30h Paraules finals ‘El dret dels infants i adolescents a la ciutat’ a càrrec de l’Excma. Sra. Ada Colau, Alcaldessa de Barcelona