La tarifació social de les escoles bressol afavoreix l’equitat en l’accés

02/10/2021

  • Un nen gatejant pel terra a l'escola bressol Aurora, al districte de Ciutat Vella. © Clara Soler

La tarifació social de les escoles bressol de Barcelona ha fet variar la composició de les famílies usuàries, amb un increment del 19% de famílies amb rendes baixes. És una de les conclusions de l’avaluació que ha dut a terme l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) i que s’ha fet pública fa poques setmanes amb la publicació de l’informe “Avaluació de la tarifació social a les escoles bressol municipals de Barcelona: una anàlisi en clau d’equitat social”.

L’avaluació d’aquesta mesura que l’Ajuntament de Barcelona va implantar ara fa 4 anys, el curs 2017-2018, ha posat de manifest que aquest model de preus públics redueix les barreres d’accés a les bressols municipals i atreu més famílies amb rendes baixes. Concretament, s’ha ampliat la presència de famílies amb rendes baixes, amb un augment del 19% entre el curs 2017-18 i el 2020-21.

Una estimació més acurada de l’impacte de la tarifació social s’obté de la comparació entre la matrícula de continuïtat del curs 2017-18 (que havia accedit a les escoles bressol pre-tarifació social) i la del curs 2019-20 (post-tarifació, i encara no afectada per la COVID-19). Les variacions es produeixen per a tots els trams de renda: s’incrementa el percentatge d’infants de tots els trams entre l’1 i el 6 (rendes més baixes), mentre que es redueix per als trams 7 a 10 (els de rendes més elevades). Concretament, el percentatge de famílies del tram 1 (renda inferior a l’indicador de suficiència) ha passat del 26,9% al 30,3%, i el percentatge de famílies dels tres trams més alts de renda, del 32,7% al 26,5%.

Podeu consultar l’informe complet aquí i la nota de premsa relativa a la publicació de l’informe.

Programa relacionat

Educacions

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona és una línia de treball que vol aportar elements de diagnosi de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant reptes i propostes d’actuació per a la política local.