Contribuïm al document de referència per al nou model de ludoteques de Catalunya

20/07/2023

Hem contribuït al document de bases que ha d’orientar un futur Pla de ludoteques de Catalunya i que eixampla la idea tradicional de ludoteca. Aquest document també ajudarà a reformular el model de ludoteques i casals d’infants de Barcelona, una actuació del Pla d’Infància que durem a terme el 2024. 

Des de l’Institut Infància i Adolescència hem contribuït al Document de referència per al nou model de Ludoteques, un document de bases que ha de servir per orientar un futur Pla de ludoteques de Catalunya que avanci cap a un canvi de model en el que es  reconegui el valor de les ludoteques com a equipaments socials municipals que poden vertebrar la vida social i cultural, especialment vinculada al joc i als infants..

Aquest nou model concep les ludoteques des d’una òptica comunitària, una estratègia que promou el reconeixement social i educatiu del joc i les ludoteques, com a espais que contribueixen al benestar i la salut (física, psíquica i emocional) d’infants i adolescents i que garanteixen l’accés a un entorn de joc ric i de qualitat a tots els infants, independentment del seu entorn socioeconòmic, gènere, raça o capacitats.

Aquest estiu, la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya ha publicat el document, al qual hem contribuït des de l’Institut Infància i Adolescència a partir d’una diagnosi que es va dur a terme el 2020 i va quedar aturada per la pandèmia. El document ha partit d’un treball previ  del Departament amb els mateixos ludotecaris i ludotecàries, el qual s’ha  completat amb una anàlisi de totes les dades disponibles, juntament amb la coordinació d’un grup de discussió amb persones expertes i tècnics municipals de tot Catalunya. Des de l’Institut hem assessorat i elaborat els continguts, juntament amb un grup de treball de ludotecaris i ludotecàries i tècnics municipals i de la Generalitat.

Una de les aportacions  principals del treball que s’ha pogut fer fins ara és la necessitat d’eixamplar la idea tradicional de ludoteca: si bé per una banda cal reconèixer-les com a  espai d’oportunitats de joc lliure, divers i enriquit, per una altra cal posar-la en valor com a espai de gaudi i benestar, valorar igualment el seu potencial per al desenvolupament saludable dels infants i adolescents, també com a espai d’inclusió, de relacions interpersonals, de vida comunitària, i de vida social i cultural, amb el joc al centre. Només des d’aquest eixamplament de la mirada (que tindrà un impacte en la mateixa oferta de les ludoteques i casals), es podrà dotar del valor i importància que mereix i ampliar el potencial d’aquest equipament municipal.

 

Revisar el model de ludoteques i casals infantils de Barcelona

Actualment a Catalunya hi ha 37 ludoteques, de les quals 7 són espais propis de la Generalitat de Catalunya i 30 són de caràcter municipal o privat. La ciutat de Barcelona aplega la meitat de les ludoteques municipals de Catalunya (17 en total). Tal com preveu una de les actuacions del Pla d’Infància de l’Ajuntament de Barcelona 2021-2030 cal revisar el model de ludoteques i de Casals Infantils de la ciutat. Està previst que aquesta actuació es desenvolupi l’any 2024 des de  l’Institut Infància i Adolescència, és per això que, d’acord amb les principals orientacions del document  desenvolupat per a la Generalitat de Catalunya, acompanyarem al Departament de promoció de la infància de l’Ajuntament en l’anàlisi del model actual i en la definició del nou model per Barcelona.

 

Programa relacionat

Ciutat jugable

Generem coneixement per desenvolupar estratègies de ciutat que ampliïn, millorin i diversifiquin les oportunitats de joc a l’espai públic per als infants i adolescents, contribuint a una millor vida comunitària.