Temps de les famílies: anàlisi sociològica dels usos del temps dins de les llars catalanes a partir de les dades del Panel de Famílies i Infància

2008 Informe

Aquest llibre presenta les principals reflexions extretes pels investigadors i investigadores que han col·laborat en la seva elaboració a partir de les dades del Panel de Famílies i Infància. L’objectiu principal d’aquest és analitzar la situació actual de les famílies catalanes en relació amb el seu context sociocultural i les diverses formes com aquestes es desenvolupen.

El Panel de Famílies i Infància és una enquesta longitudinal que en el curs de quatre anys ha portat a terme 3.000 entrevistes anuals a nois i noies de 12 a 16 anys i 3.000 a les seves mares o pares. Aquesta ofereix una visió de l’organització de la convivència i les relacions intergeneracionals tant des del punt de vista dels nois i les noies com de les persones adultes responsables.

D’aquesta manera el Panel esdevé una eina de treball fonamental per a l’elaboració de polítiques públiques dels temps que ens ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones. Així doncs, aquesta publicació ha estat encarregada per tal de poder elaborar el Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps i la vida quotidiana.

En col·laboració amb

Arxius vinculats