La reorganització dels temps de la vida quotidiana a les llars catalanes amb fills i filles adolescents

2008 Guies i altres

En les darreres dècades a Catalunya la institució familiar ha patit una mutació extraordinària. Aquest canvi afecta dimensions múltiples, tant estructurals com de relació amb les dinàmiques quotidianes de la vida familiar en famílies amb fills i filles menors d’edat (o altres persones dependents). Les preocupacions principals són les dificultats que tenen per organitzar i coordinar de manera satisfactòria els espais i els temps en què es desenvolupa la seva vida quotidiana.

Al llarg d’aquest article s’analitzen els principals reptes que afronta la societat civil i l’Administració pública per donar resposta a les problemàtiques del temps i evitar els possibles riscos de vulnerabilitat social que aquestes problemàtiques poden comportar.

Aquest anàlisi s’ha elaborat a partir de les dades que s’extreuen del Panel de Famílies i Infància, es tracta d’una enquesta longitudinal elaborada pel Consorci de l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU) per encàrrec del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.

Arxius vinculats