Polítiques locals de suport a les famílies al municipi de Gavà. Les persones, les llars i les famílies a Gavà. Vol. 1/2

2008 Informe

En aquest informe s’ofereixen dades relatives a un conjunt d’indicadors estadístics sobre diferents dimensions de les situacions de vida, convivència familiar, i percepcions sobre serveis i equipaments al municipi de Gavà. Les dades per conèixer les característiques de la població i les seves formes de convivència familiar i no familiar han estat obtingudes a partir dels darrers censos de població de l’any 2001.

L’ajuntament de Gavà va decidir promoure un Observatori de les persones, les llars i les famílies de Gavà amb l’objectiu de poder disposar de dades objectives sobre els canvis a la vida quotidiana de la ciutadania. Així doncs, va comptar amb l’equip del CIIMU per a realitzar dos informes que reflectissin la situació.

En col·laboració amb

Arxius vinculats