La participació de nois i noies a Barcelona

2016 Presentació

Presentació de l’Institut Infància i Adolescència que s’ha fet servir en una presentació davant el Grup d’Igualtat d’oportunitats en la infància del Consell Municipal de Benestar Social i la Xarxa de Drets dels Infants de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, recull els principals continguts i conclusions del document de treball La participació de nois i noies a Barcelona.

Projecte relacionat

Programa relacionat