Participació de nois i noies a Barcelona

Barcelona té encara molt camí a fer per visibilitzar la infància i l’adolescència i per afavorir el seu paper com a ciutadans actius, que tenen el dret a participar en l’elaboració del projecte de ciutat. Aquesta és la principal conclusió del document de treball Participació de nois i noies a Barcelona. Oportunitats per a la coproducció de la ciutat amb i des de la infància i l’adolescència, un projecte elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona davant la necessitat, manifestada per diverses regidories de l’Ajuntament, de conèixer millor la situació de la participació a la ciutat.

Aquest document de treball contribueix a emmarcar el debat sobre el què i el com de la participació d’infants i adolescents als barris i a la ciutat de Barcelona, apunta escenaris d’oportunitat per a la ciutat (en base al treball de prospectiva que ha permès identificar experiències participatives d’èxit, tant locals com internacionals, que puguin resultar inspiradores per a la ciutat i també en base a una vintena d’entrevistes tant a responsables i tècnics municipals com a persones expertes en participació i persones implicades en experiències participatives) i proposa passos a seguir treballant en endavant per tal que aquest document de treball no sigui un punt d’arribada, sinó un punt d’inici.

 

Equip de projecte: 
Maria Truñó (direcció)
Albert Martín (recerca)