Memòria Institut Infància i Adolescència 2023

2024 Memòria

La memòria anual és un recull detallat, però alhora sintètic, de tota la feina realitzada durant l’any passat.

Hi trobareu informació sobre els projectes que hem desenvolupat així com el recompte de les diverses activitats realitzades en els nostres tres eixos d’actuació (espais de treball per a contribuir a les polítiques públiques/ generar coneixement / enriquir el debat social compartint coneixement).

Com a novetat d’aquest any, a la memòria trobareu un esquema infogràfic en què s’explica com es connecten i s’interrelacionen els diferents projectes que duem a terme. Una manera molt gràfica d’adonar-se que bona part del valor afegit que aportem és la transversalització de la mirada d’infància dins la pròpia administració pública.