IV Informe sobre la situació de la Infància, l’Adolescència i la família a Catalunya i Barcelona

2012 Resum executiu EN ES

Resum executiu dels capítols que formen la publicació homònima. Entre d’altres, s’analitzen l’efecte que la pobresa i els dèficits en el capital socioeconòmic i educatiu de les famílies tenen en moltes de les problemàtiques en què es concreta la manca d’oportunitats dels infants i adolescents, com el baix rendiment escolar i l’abandonament escolar prematur, el preocupant creixement dels problemes emocionals i malestars psicològics o les conductes desordenades i els comportaments de risc en els i les adolescents.

És el quart Informe de la col·lecció de recerca social que aborda l’estudi del benestar de la Infància i l’Adolescència en els diferents contextos de vida i socialització per tal d’orientar tant les accions de govern com la pràctica quotidiana d’agents socials i professionals.

Coordinació: Lorem ipsum

En col·laboració amb

Arxius vinculats