Espais i temps en les famílies post divorci. Seminari internacional

2014 Vídeo EN

Recull de la ponència Fatherhood after divorce: from absent fathers to daily fathers. The case of France que forma part del seminari internacional Espais i temps en les famílies post divorci.

La trobada va tenir lloc els dies 12 i 13 de juny de 2014 al Centre d’Estudis Demogràfics i la Facultat de Lletres de la UAB. Entre d’altres, van tractar-se els temes de la coparentalitat abans i després de la ruptura i la guarda i residència alternada en el post divorci.

En col·laboració amb

Arxius vinculats