Espais i temps en les famílies post divorci. Seminari internacional

2014 Jornades

Detall del programa d’aquest seminari internacional. Ponències i debats que, entre d’altres, van tractar els temes de la coparentalitat abans i després de la ruptura i la guarda i residència alternada en el post divorci.

La trobada va tenir lloc els dies 12 i 13 de juny de 2014 al Centre d’Estudis Demogràfics i la Facultat de Lletres de la UAB.

En col·laboració amb

Arxius vinculats