Espais i temps en les famílies post divorci. Seminari internacional (VÍDEO 5)

2014 Vídeo

Recull de la ponència Evolució del tipus de llars i usos del temps. Evidències i interrogants que forma part del seminari internacional Espais i temps en les famílies post divorci.

La trobada va tenir lloc els dies 12 i 13 de juny de 2014 al Centre d’Estudis Demogràfics i la Facultat de Lletres de la UAB. Entre d’altres, van tractar-se els temes de la coparentalitat abans i després de la ruptura i la guarda i residència alternada en el post divorci.

Autoria:

En col·laboració amb

Arxius vinculats