Diagnòstic: infància, adolescència i famílies al Raval

2007 Informe

Aquest informe diagnòstic té com a finalitat incidir en la millora de les polítiques, les iniciatives socials i les dinàmiques comunitàries relacionades amb la infància, l’adolescència i les famílies del Raval.

No només és un estudi ampli de la realitat sinó que també inclou, en el seu procés d’anàlisi i proposició, la participació de nois i noies, famílies, entitats, escoles, serveis socials, de salut i administracions.

L’estudi és el resultat d’un projecte iniciat l’any 2004 per la Fundació Tot Raval amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill i el CIIMU.

En col·laboració amb