Presentació general del projecte Parlen els nens i nenes

2019 Presentación , Resumen ejecutivo CAT

Presentació general del projecte Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona». En aquesta presentació no només s’expliquen els objectius, les característiques i les fases en què s’ha desenvolupat el programa, sinó que també funciona com a resum executiu de l’informe final. En ella, s’hi destaquen les principals troballes que han emergit de la recerca quantitativa i qualitativa i inclou les principals dades sobre el benestar subjectiu de la infància a la ciutat.

Archivos vinculados

Proyectos relacionados

Programa relacionado