NP: Barcelona torna a preguntar els infants sobre el seu benestar (inici EBSIB 2021)

2021 Nota de prensa CAT

Nota de premsa conjunta de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Infància i Adolescència sobre l’inici de la segona Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB 2021).

En ella s’hi expliquen les novetats principals de la segona onada de l’enquesta:

  • ampliem representativitat (s’enquestarà a 5.000 infants de 5è i 6è i també a 1.000 infants de 3r i 4t)
  • s’ha dissenyat un qüestionari modular que permetrà aprofundir en com els infants estan vivint la pandèmia i en tres aspectes que es van mostrar molt rellevants en la primera edició: sobre les violències entre iguals a l’escola, sobre l’ús que fan els infants del seu temps (vida a la ciutat i l’espai públic, així com ús d’internet), i sobre com perceben les seves expectatives de futur.
  • l’enquesta s’obre a la participació voluntària de les escoles. Aquelles escoles que no hagin estat seleccionades aleatòriament per participar a l’enquesta s’hi poden apuntar de forma voluntària escrivint a benestarinfancia@bcn.cat

L’Enquesta de Benestar Subjectiu és només la primera fase del programa Parlen els nens i nenes.

Proyectos relacionados

Programa relacionado

Programa relacionado

Participación de la infancia y adolescencia

A través de la línea de trabajo de “Participación de la infancia y la adolescencia: las voces que debemos escuchar y tener en cuenta” acompañamos la administración en proyectos y canales de participación de los niños, niñas y adolescentes.