NP: Barcelona torna a preguntar els infants sobre el seu benestar (inici EBSIB 2021)

2021 Press release CAT

Nota de premsa conjunta de l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Infància i Adolescència sobre l’inici de la segona Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona (EBSIB 2021).

En ella s’hi expliquen les novetats principals de la segona onada de l’enquesta:

  • ampliem representativitat (s’enquestarà a 5.000 infants de 5è i 6è i també a 1.000 infants de 3r i 4t)
  • s’ha dissenyat un qüestionari modular que permetrà aprofundir en com els infants estan vivint la pandèmia i en tres aspectes que es van mostrar molt rellevants en la primera edició: sobre les violències entre iguals a l’escola, sobre l’ús que fan els infants del seu temps (vida a la ciutat i l’espai públic, així com ús d’internet), i sobre com perceben les seves expectatives de futur.
  • l’enquesta s’obre a la participació voluntària de les escoles. Aquelles escoles que no hagin estat seleccionades aleatòriament per participar a l’enquesta s’hi poden apuntar de forma voluntària escrivint a benestarinfancia@bcn.cat

L’Enquesta de Benestar Subjectiu és només la primera fase del programa Parlen els nens i nenes.

Related projects

The children have their say (2nd edition)

OPEN SINCE 2021 The 2nd edition of The children have their say begins by asking “how are you?” to children aged 8-12. With the knowledge generated by this survey, the Children’s Agenda will be updated. A new Spokeskids Group will explain it to us.

Related program

Related program

Participation of children and teenagers

Through the line of work on “Participation of children and teenagers: the voices we must listen to and take into account” we are supporting the administration in projects and channels for the participation of children and teenagers.