Cartell: mapa i actuacions de la ciutat jugable

2023 Infografía CAT

Cartell amb el mapa de les 27 millors àrees de joc de la ciutat i l’explicació de com Barcelona ha anat transformant el seu espai públic per oferir cada vegada més i millors oportunitats de joc més enllà, justament, de les àrees de joc. Aquest cartell ha estat elaborat conjuntament per l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Infància i Adolescència, en tant que coordinadores del desplegament del Pla del joc, i s’ha distribuït a totes les escoles de primària, centres cívics i biblioteques de la ciutat. També se n’ha fet un desplegable que inclou les descripcions de les àrees de joc.

 

Archivos vinculados

Proyectos relacionados

Plan del juego en el espacio público de Barcelona con horizonte 2030

ABIERTO DESDE 2017 | Acompañamos el Ayuntamiento de Barcelona en la definición y desarrollo del Plan del juego en el espacio público para que, con horizonte 2030, la ciudad sea cada vez más jugable y ofrezca más y mejores oportunidades de juego en el espacio público a los niños, niñas, adolescentes y al conjunto de la ciudadanía.

Programa relacionado

Ciudad jugable

Generamos conocimiento para desarrollar estrategias de ciudad que amplíen, mejoren y diversifiquen las oportunidades de juego en el espacio público para los niños y adolescentes, contribuyendo a una mejor vida comunitaria.