Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
Novembre 2017
 
 

Els infants de Barcelona volen més temps per ells i més autonomia personal

Així es desprèn dels primers resultats de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona. A més, 3 de cada 10 infants no estan prou satisfets amb el seu benestar el global. Tot i així, els infants valoren positivament la seva vida, tal com era esperable d’acord amb l’optimisme vital i en coherència amb els resultats de l’enquesta a altres llocs del món. (+)

 
 
 

Ara preguntem als nens i nenes: “què podem fer perquè estigueu millor?”

Després d’haver preguntat “com estàs?” a 4.000 infants en l’enquesta de benestar subjectiu, tornem a les escoles en la segona fase del projecte per tal d’explicar als nens i nenes quins són els resultats, demanar-nos que ens ajudin a interpretar-los i convidar-los a construir una agenda pròpia de propostes de canvis per tal de millorar el seu benestar. (+)

 
 
 

Els camins escolars a Barcelona, entre límits i avenços

Quins són els límits del programa Camí escolar, espai amic a Barcelona? I les seves possibilitats d’avenços? L’informe d’avaluació d’aquest programa de l'Ajuntament per tal de promoure la mobilitat sostenible i segura i incorporar la mirada de l’infant en la gestió de l’espai públic posa sobre la taula aquestes i altres qüestions. Aquest post resumeix els principals continguts i conclusions de l'informe. (+)

 
 
 
 

Com els espais condicionen les oportunitats i tipus de joc?

Compartim aquesta interessant recerca sobre espais de joc realitzada per Studio Ludo que analitza 16 àrees de joc infantil a Londres. A partir de 250 observacions de camp, categoritzen l'activitat lúdica, edats, gènere i cultures de prop de 15.000 visitants dels parcs i analitzen com els espais condicionen les oportunitats i el tipus de joc dels infants. L'anàlisi comparada entre aquestes àrees i les de parcs similars d'Estats Units corrobora la influència del disseny en els usos dels parcs i en l'activitat lúdica i proposa claus per repensar àrees de joc.

 
 
 

Del diagnòstic a l’acció: oportunitats educatives a Barcelona

El professor de pedagogia Xavier Besalú publica un article al Diari de l’Educació en què analitza quines són, a parer seu, les conclusions més urgents i incontestables de l’informe d’Oportunitats Educatives a la ciutat de Barcelona, realitzat per l’Institut: el dèficit crònic de places escolars públiques, els alts índexs de segregació escolar i les desigualtats en l’accés i ús del lleure educatiu. Besalú reclama que, a partir d’aquestes dades diagnòstiques, es passi a l’acció en la presa de mesures per fer-hi front.

 
 
 

Primeres dades de l’enquesta de benestar subjectiu

L’informe de Primeres dades de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància a Barcelona està disponible a través de la web de l’Institut. L'informe recull una primera anàlisi i dades tant de la satisfacció global dels infants amb la seva pròpia vida, com de la satisfacció en els diferents àmbits com la família, escola o el barri, entre d’altres. L’informe inclou també opinions d’infants sobre el propi qüestionari, valorant quines són les preguntes que més els han agradat, quines les que menys i quines han trobat a faltar.

 
 
Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
  Website institutinfancia.cat
  Twitter @InstInfancia
  Subscripció Subscriu-te
  Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona
  Website institutmetropoli.cat
  Twitter @InstMetropoli
  Subscripció Butlletí Institut Metropoli
 
Aquest correu s'ha enviat des de digital@institutinfancia.cat
Per què has rebut aquest butlletí? Si desitges donar-te de baixa clica aquí
Si vols modificar les dades de subscripció clica aquí
Plaça de la Vila de Gràcia, 6 baixos, 08012, Barcelona - Tel. 930023255