Invertir en primera infància, una qüestió de justícia social i una mostra d’intel·ligència col·lectiva

28/03/2023

El curs “Cap a una política de la petita infància integral i universal” organitzat per l’Ajuntament de Barcelona i el CUIMPB ha reunit un centenar de persones durant dos dies per reflexionar sobre el present i també el futur de l’atenció a la petita infància a la ciutat. Des de l’Institut Infància i Adolescència hem moderat dues de les taules rodones i participat en una tercera.

Invertir en primera infància no és només una qüestió de justícia social, sinó que és la millor inversió, ja que té un retorn més alt. Tal i com ha demostrat Heckman (Save the Children España, 2019) les intervencions durant la primera infància tenen un efecte sostingut en la salut, l’educació i l’èxit econòmic de la persona. Així ho han mostrat diverses recerques, i així s’ha tornat a explicar i a reivindicar durant el curs “Cap a una política de la petita infància integral i universal” aquest 21 i 22 de març a Barcelona (els vídeos íntegres de la jornada ja estan disponibles).

Taxa de retorn d’inversions en capital humà al llarg de la vida (Heckman, 2008)

Després de dos dies de formació, la gran conclusió és que cal invertir més i de forma molt urgent en l’atenció a la petita infància, ja que estem davant d’una societat cada vegada més desigual, amb unes taxes de pobresa infantils creixents, també cada vegada més diversa i amb una davallada important de la natalitat. Davant aquesta societat que ens confronta als reptes de l’individualisme creixent, l’aïllament social i la soledat, cal activar mecanismes per arribar a tothom i especialment a qui més ho necessita (combinant un enfocament universal i alhora focalitzat de les polítiques públiques d’infància), posar en valor la tasca de les cures i de la criança (des d’una òptica de justícia de gènere feminista i sumant tant l’educació com la criança i les cures), i fer-ho en comunitat, sumant la pràctica, la recerca i l’acció política.

A banda de l’aposta indiscutible per la igualtat d’oportunitats en la infància, on es demostra que fer-ho des de l’inici de la vida d’un infant és quan és més eficient, les jornades també han apostat per avançar cap a una visió més integral de les polítiques de petita infància, que vagi més enllà dels àmbits comuns de les polítiques de salut i educació. Les taules sobre la necessitat de diversificar els serveis actuals de primera infància (amb models més flexibles i adaptats a les necessitats de les famílies) i amb mirada sobre el paper de l’espai públic i els drets culturals, han ampliat el concepte clàssic de les polítiques de petita infància, donant importància a les estratègies i polítiques que farien avançar el drets a la ciutat i a la cultura per als més petits, tots ells necessaris per garantir el màxim desenvolupament dels infants entre 0 i 6 anys.

Tots aquests conceptes (universalització, igualtat d’oportunitats, diversificació de les polítiques i visió comunitària) s’han anat succeint durant les diferents ponències i taules rodones que ha tingut la jornada, en la que hi han participat representants de les tres administracions (Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya i govern espanyol) i també persones expertes del món de l’educació, de la recerca, de les entitats socials, de la sindicatura de greuges, de la pediatria i també representants dels l’Ajuntaments de Lyon i París.

 

La participació de l’Institut Infància i Adolescència al curs

La participació de l’Institut Infància a aquest curs ha estat àmplia. Primerament la directora Laia Pineda, ha moderat la taula “Quines noves oportunitats es donen per enfortir les polítiques de petita infància en el marc d’Europa, Espanya i Catalunya?” en què hi ha participat l’adjunta pels Drets del Infants del Síndic de Greuges de Catalunya, María Jesús Larios, la representant del Ministerio de Derechos Sociales del Gobierno de España, Lucía Losoviz, i la secretària d’Infància del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, Núria Valls.

Elisa Stinus, investigadora de l’Institut i Coordinadora de l’Observatori 0-17 i Pla d’Infància ha moderat la taula “Com innovar en una política de la petita infància més integral, comunitària i per la igualtat d’oportunitats?” en què hi ha participat la directora del Casal dels Infants i Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), Rosa Balaguer i també Álvaro Ferrer de Save the Children i Jordi Collet de la Universitat de Vic.

I Emma Cortés,  coordinadora del programa Ciutat Jugable de l’Institut Infància i Adolescència, ha participat com a ponent juntament amb representants de Lyon i París a la taula “Quines estratègies podem en marxa per transformar l’espai públic i avançar en el dret a la ciutat de la petita infància?”  En el marc d’aquesta taula , Emma Cortés i l’arquitecte municipal, Pol Font, han explicat com es té en compte la petita infància en la planificació de la ciutat de Barcelona i en especial de les àrees de joc, pensant en la dimensió de joc col·lectiu, d’inclusió, espais confortables i que permetin joc intergeneracional.

 

 

 

Programa relacionat

Educacions

Oportunitats educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona és una línia de treball que vol aportar elements de diagnosi de l’educació a la ciutat de Barcelona, tot identificant reptes i propostes d’actuació per a la política local.