Ens sumem a la Xarxa de ràdios escolars dels Països Catalans

25/09/2020

Des de l’Institut Infància i Adolescència ens adherim a la co-creació de la Xarxa de ràdios escolars dels Països Catalans impulsada per COMSOC – Comunicació Social amb l’objectiu de contribuir a donar visibilitat al rol de ciutadans actius dels nens, nenes i adolescents i també per promoure una escolta activa de les seves veus.

Els nens, nenes i adolescents no són els adults del futur. Els nens, nenes i adolescents són ciutadans i ciutadanes del present. I no només tenen capacitat d’exercir la seva ciutadania i de dir la seva sobre les qüestions que els afecten o els preocupen sinó que tenen dret a fer-ho. Es tracta d’un dret reconegut a la Convenció dels drets de l’infant de les Nacions Unides; i com a tal, tots els Estats signants (entre els quals hi ha l’Estat espanyol) tenen l’obligació de vetllar per la garantia d’aquest dret i ho han de fer des de tots els diferents nivells administratius.

És per això que l’Institut Infància i Adolescència, en tant que instrument públic dedicat al coneixement que acompanya l’administració local en el seu paper de garantia dels drets d’infants i adolescents veiem del tot oportú sumar-nos a la iniciativa per cocrear la Xarxa de Ràdios Escolars dels Països Catalans. Es tracta d’una iniciativa impulsada per COMSOC-Comunicació Social que té per objectiu articular les diferents experiències que ja existeixen arreu del territori (un centenar a Catalunya, una quarantena al País Valencià i una vintena a les Illes Balears) per tal de donar visibilitat a aquestes experiències i explorar possibles sinèrgies que n’intensifiquin l’impacte.

Des de l’Institut Infància i Adolescència tenim el convenciment que no només es tracta d’escoltar els infants sinó també de tenir en compte el que ens diuen. És per això que, com a instrument públic dedicat al coneixement, la nostra voluntat és que la nostra participació en aquesta xarxa serveixi, també, per transformar en coneixement útil per a l’orientació de les polítiques públiques allò que ens diguin els infants i adolescents.