Seminari sobre la re agrupació familiar davant la nova conjuntura polític-econòmica a l’Estat espanyol

2009 Jornades

Aquest és el programa del Seminari sobre la re agrupació familiar davant la nova conjuntura polític-econòmica a l’Estat espanyol que volia establir un diàleg entre persones investigadores dedicades a l’anàlisi dels processos migratoris familiars cap a l’Estat espanyol i les institucions i agents involucrats en les polítiques públiques relacionades amb la migració familiar i així poder aportar elements per a la valoració, el disseny u l’execució de les mateixes, a partir de la presa en consideració de les realitats i de les perspectives de les famílies migrants.

El Seminari va estar organitzat conjuntament pel CIIMU i la direcció d’immigració de l’Ajuntament de Barcelona. Es va celebrar el dia 30 de juny del 2009 a la seu del CIIMU al Campus Mundet de la Universitat de Barcelona.

En col·laboració amb

Arxius vinculats