Familias transnacionales ecuatorianas: estrategias productivas y reproductivas

2007 Informe ES

En aquest capítol s’estudia el paper de les migracions transnacionals en la configuració de la societat europea actual. Referint-se específicament a l’exercici de la maternitat transnacional a partir de la feminització dels fluxos migratoris llatinoamericans i la construcció d’identitats múltiples per part de la joventut d’origen migrant.

Arxius vinculats