Participació Infantil i Adolescent a la Ciutat de Barcelona

2010 Informe

Infants i adolescents participen a la ciutat de Barcelona? Quin son els espais de participació infantil i adolescent? De quina manera es poden millorar les formes de participació existents?

Aquest informe recull i analitza els principals espais participatius per a infants i adolescents a la ciutat de Barcelona; hi inclou tant aquells promoguts per les institucions publiques com alguns d’impulsats per entitats i organitzacions del tercer sector. També analitza les característiques i objectius dels diferents projectes, en puntualitza les fortaleses i indica alguns dels elements que es podrien millorar, com potenciar els elements qualitatius que millorin la qualitat de la participació.

En col·laboració amb