NP: El CEMB es posiciona a favor de la regulació de l’ús dels mòbils

2023 Nota de premsa

Nota de premsa de l’Ajuntament de Barcelona amb les conclusions de la sessió extraordinària del Consell Escolar Municipal de Barcelona (CEMB) al voltant de la regulació de l’ús dels mòbils a les escoles i instituts. En la nota es menciona l’aportació de l’Institut Infància i Adolescència al debat, a partir de compartir dades d’ús del mòbil informades pels infants a través de l’Enquesta de Benestar Subjectiu de la Infància a Barcelona i a partir de compartir la veu dels infants recollida a l’Agenda dels Infants. S’hi inclou l’enllaç cap a la infografia sobre mòbils i infància elaborada adhoc per aquesta sessió del CEMB.