Joves i adolescents a la recerca d’identitat

2005 Informe

L’estudi aprofundeix en la situació de les problemàtiques que viuen els i les joves com l’experiència educativa, l’accés al mon laboral, l’impacte dels mitjans de comunicació i d’altres formes de consum en la configuració de la pròpia identitat i la cultura juvenil i el lloc que ocupen els i les joves en el conjunt de la comunitat. Més concretament aquest estudi es centra en la percepció que tenen els joves i adolescents entre 12 i 14 anys, de Vilanova i la Geltrú, Mataró i el Districte d’Horta i Guinardó de Barcelona, sobre la seva situació i els professionals que treballen amb ells i elles.

L’originalitat del treball rau en la combinació de dues metodologies. Les tècniques qualitatives que permeten conèixer la percepció social dels joves i com les representacions que tenen sobre ells d’altres persones vinculades a la joventut. Les tècniques quantitatives -basades en un laboriós sistema d’indicadors- que permeten conèixer, amb més precisió, les condicions objectives en què viuen els joves i quines són les condicions de vida en els respectius àmbits territorials. Això ha permès posar en relació les opinions dels joves amb les condicions socials en les que viuen.

A més s’han elaborat una sèrie de propostes i suggeriments amb l’objectiu i el desig que siguin útils per al disseny de les futures polítiques familiars i de joventut.

En col·laboració amb