Jóvenes latinos: espacio público y cultura urbana

2005 Informe ES

Aquest informe sobre els estils, les condicions de vida i les identitats culturals dels joves d’origen llatinoamericà a Barcelona, és el resultat d’un treball de camp elaborat a partir de dades sobre la migració llatinoamericana a Barcelona i relats biogràfics dels joves llatins protagonistes de l’estudi. Les dades recollides mostren les identitats culturals d’aquests joves en la societat de destí: de l’etnogènesi d’una identitat ‘llatina’ als usos de l’espai públic, passant per les pràctiques culturals, els estereotips ètnics i la vivència de la discriminació. També es van recollir dades procedents de les visions dels adults (famílies, educadors, professionals, associacions) en relació a aquests mateixos processos i les diverses visions sobre el paper dels “col·lectius” en la vida quotidiana dels joves llatins.

L’informe també consta d’estudis monogràfics, realitzats per diferents investigadors i professionals que han participat en aquesta investigació. Aquests aborden el marc sociodemogràfic, les relacions familiars, el medi escolar, els espais públics, les relacions de gènere, la música i les geògrafes nocturnes, el circ, les polítiques de joventut, la presó i els medis de comunicació. Així doncs, un dels objectius d’aquest informe es proposar perspectives d’intervenció, a partir de la visió dels professionals i dels propis joves.

Aquest informe recull els resultats de la investigació realitzada durant l’any 2005 sota el títol Espai públic i noves formes de sociabilitat. Joves d’origen llatinoamericà a Barcelona, fruit d’un encàrrec dels Serveis de Prevenció del Ajuntament de Barcelona al Consorci d’Infància i Món Urbà (CIIMU)

En col·laboració amb

Arxius vinculats