Jóvenes Latinos: espacio público y cultura urbana

2005 Resum executiu ES

Aquesta és la versió resumida de l’informe sobre els estils, les condicions de vida i les identitats culturals dels joves d’origen llatinoamericà a Barcelona. La recerca es centra en els usos de l’espai públic per part dels joves, tant si es tradueixen en la formació d’organitzacions -les denominades “bandes llatines”- com si afavoreixen l’emergència d’altres menes de grups juvenils.

Un dels objectius de l‘informe es proposar perspectives d’intervenció, a partir de la visió dels professionals i dels propis joves. Així doncs, una de les recomanacions fonamentals és que s’iniciï un procés de legalització i reconversió d’alguns grups considerats com a “violents” (Latin Kings, Ñetas, etc…) en organitzacions juvenils de caire associatiu, com a via essencial d’integració i prevenció de conflictes.

L’informe complet recull els resultats de la investigació realitzada durant l’any 2005 sota el títol Espai públic i noves formes de sociabilitat. Joves d’origen llatinoamericà a Barcelona, fruit d’un encàrrec dels Serveis de Prevenció del Ajuntament de Barcelona al Consorci d’Infància i Món Urbà (CIIMU).

En col·laboració amb

Arxius vinculats