Jornades Festival de la Infància. Famílies que eduquen

2007 Programa jornada

Díptic amb el detall de la programació d’aquestes jornades organitzades pel CIIMU i el Festival de la Infància orientades a la reflexió sobre la situació i la convivència en les famílies i com aquestes afavoreixen el desenvolupament equilibrat de la personalitat de l’infant així com la seva integració social i escolar.

La trobada va tenir lloc els dies 12 i 13 d’abril del 2007 al Palau de Congressos de la Fira de Barcelona. Entre d’altres les sessions es centraren en els Interrogants sobre la condició de pares i mares, en com exercir la parentalitat positiva i en determinar si estem assistint al naixement d’una nova masculinitat a l’atzucac del règim patriarcat.

Aquestes Jornades estaven concebudes per esdevenir un espai de reflexió sobre el paper de les famílies en l’educació dels fills i filles, que contribueixi a identificar i reivindicar les contribucions que fan dia a dia a favor del desenvolupament individual i social dels infants, així com les “bones pràctiques” parentals en etapes de transició familiar.

En col·laboració amb

Arxius vinculats