La infància i les famílies al districte d’Horta-Guinardó de Barcelona

2007 Informe

L’anàlisi d’un territori limitat com és en aquest cas el Districte d’Horta – Guinardó permet contrastar les anàlisis més globals sobre l’estat de la infància i les famílies així com perfilar les dinàmiques internes pròpies d’un territori geogràfic i relacional més concret i complex que té una continuïtat històrica pròpia. En aquest cas les dades aportades, les anàlisis i recomanacions realitzades serveixen tant per reconsiderar les polítiques públiques adients com per orientar la pràctica dels professionals o per obrir noves vies de recerca o investigació.

La finalitat d’aquest informe és ser un instrument d’utilitat tant pels responsables polítics, com pels planificadors i els tècnics i professionals que treballen amb la infància i les famílies del Districte.

L’Informe sobre la Infància i l’Adolescència al Districte d’Horta – Guinardó és un encàrrec realitzat per l’Ajuntament de Barcelona i el Projecte Interxarxes al Consorci Institut d’Infància i Món Urbà.

En col·laboració amb