Capital social de les famílies, èxit i fracàs escolar

2007 Presentació

Presentació de la ponència de Pau Marí-Klose realitzada en el marc de la jornada de presentació del Panel de famílies i infància que va celebrar-se el 16 de maig de 2007 a la Casa de Mar de Barcelona.

Arxius vinculats