Between diversity and inequality: children’s experiences of life and school in multicultural Europe

2004 Informe EN

Aquesta publicació és un pre-paper publicat en motiu del seminari internacional Between diversity and inequality: children’s experiences of life and school in multicultural Europe i conté els articles de les persones participants al voltant de l’experiència educativa per part dels infants en entorns multiculturals a Europa.