Mapa i actuacions de la Ciutat jugable

2023 Guides and others CAT

Desplegable que recull el mapa amb una selecció de les 27 millors àrees de joc de la ciutat i també l’explicació de com Barcelona ha anat transformant el seu espai públic per oferir cada vegada més i millors oportunitats de joc més enllà, justament, de les àrees de joc. Aquest desplegable ha estat elaborat conjuntament per l’Ajuntament de Barcelona i l’Institut Infància i Adolescència, en tant que coordinadores del desplegament del Pla del joc i s’ha distribuït a totes les escoles de primària, centres cívics i biblioteques de la ciutat. També se n’ha fet un cartell.

Related files

Related projects

Related program

Playable city

We generate knowledge to develop city strategies that expand, improve and diversify opportunities for play in the public space for children and teenagers, contributing towards a better community life.