Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
Maig 2019
 
 

Informe final de la recerca sobre el benestar subjectiu de la infància a Barcelona

Publiquem l’informe Parlen els nens i nenes: el benestar subjectiu de la infància a Barcelona, un programa de recerca  encarregat per Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona iniciat el 2016 i que combina la investigació quantitativa i qualitativa per conèixer com estan els nens i nenes de la ciutat en diferents àmbits de les seves vides des del seu punt de vista. També està disponible el resum en format presentació.

 
 
 

Pla del joc a l’espai públic de Barcelona amb horitzó 2030

Ja podeu accedir al document del Pla del joc a l’espai públic amb horitzó 2030 en el qual hem treballat des de 2017 amb l’Ajuntament de Barcelona. El Pla s’estructura en 3 eixos estratègics, té 14 objectius i preveu 63 actuacions, de les quals 10 projectes tractor per avançar cap a una ciutat jugable amb 10 fites per a 2030.

 
 
 

Avenç de la recerca sobre impactes subjectius del Fons 0-16 en les vides dels infants i adolescents i les seves famílies

En el número 23 de la revista Barcelona Societat dedicat a les polítiques de rendes, publiquem l’article d’avenç de resultats de l’avaluació d’impactes subjectius del Fons 0-16 en la vida dels infants, adolescents i les seves famílies. El segon semestre publicarem l’informe d’avaluació qualitativa d’aquest ajut d’urgència social municipal, realitzat per Miryam Navarro i Maria Truñó.

 
 
 

Memòria d’activitats i impactes a mitjans de 2018

Ja està disponible la Memòria de 2018 que recull les activitats realitzades en els 4 àmbits temàtics d’observatori i governança, benestars, espai públic, joc i ciutadania i educacions. Es complementa amb el recull d’aparicions als mitjans de comunicació durant el 2018.

 
 
 

Ens traslladem a Gràcia

A l’abril ens hem traslladat del Campus Mundet a la Plaça de la Vila de Gràcia 6 en un local cedit per l’Ajuntament de Barcelona a l’IERMB. És un espai compartit entre l’Institut Infància i l’Observatori Metropolità de l’Habitatge, dues unitats autònomes de recerca especialitzada per orientar polítiques públiques i integrades a l’IERMB.

 
 
 
 

Al Forum europeu de drets de la infància a Brussel·les

La directora, Maria Truñó, ha participat en el XII Fòrum europeu de drets de la infància organitzat per la Comissió Europea els dies 2 i 3 d’abril a Brussel·les. Més enllà de les diagnosis de situació, s’ha posat especial atenció a les temàtiques dels infants migrants, de les violències contra els nens i nenes i de la seva participació efectiva en les decisions que els afecten. Al web del Forum es recullen vídeos, resums il·lustrats i documents marc.

 
 
Institut infància: coneixement, polítiques locals i drets dels infants
  Website institutinfancia.cat
  Twitter @InstInfancia
  Subscripció Subscriu-te
  Institut d'estudis regionals i metropolitans de Barcelona
  Website institutmetropoli.cat
  Twitter @InstMetropoli
  Subscripció Butlletí Institut Metropoli
 
Aquest correu s'ha enviat des de digital@institutinfancia.cat
Per què has rebut aquest butlletí? Si desitges donar-te de baixa clica aquí
Si vols modificar les dades de subscripció clica aquí
Plaça de la Vila de Gràcia, 6 baixos, 08012, Barcelona - Tel. 930023255