S’ha aprovat l’Acord de ciutat per l’Educació 2030 a Barcelona

24/03/2023

L’Acord de ciutat per l’Educació 2030 s’ha elaborat a partir d’un procés participatiu amb més de 150 persones que ha estat coordinat per l’Institut Infància i Adolescència, per encàrrec de l’Ajuntament. 

El plenari del Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB) ha aprovat l’Acord de ciutat per l’Educació 2030, després d’un procés participatiu amb més de 150 persones. Es tracta d’un document que farà de far per les diferents polítiques educatives de la ciutat d’aquí al 2030 i que s’estructura en 23 fites estratègiques amb 135 actuacions agrupades en els 7 eixos temàtics següents:

  1. Educació i criança en la petita infància (0-3).
  2. Planificació de l’oferta i parc públic d’equipaments educatius (3-16).
  3. Igualtat d’oportunitats: escolarització equilibrada i educació inclusiva.
  4. Trajectòries educatives post 16: batxillerat, cicles formatius i segones oportunitats.
  5. Transformació educativa per a la qualitat equivalent dels projectes educatius
  6. Aprenentatges al llarg de la vida més enllà dels 18 anys.
  7. Oportunitats educatives i culturals més enllà de l’escola en una ciutat educadora.

Amb la premissa que l’educació és un dret fonamental al llarg de la vida, un bé comú i una prioritat compartida que demana col·laboracions i inversió, i una palanca imprescindible de transformació social i lluita contra les desigualtats, el document ha estat fruit d’un procés participatiu impulsat per la Sisena Tinència d’Alcaldia, l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament de Barcelona i altres grups municipals, i la coordinació de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona.

La participació ha tingut lloc en el marc de la Taula per a l’Acord de ciutat per l’Educació 2030 del Consell Educatiu de Ciutat, en la qual s’ha deliberat a partir dels documents de bases breus per a cadascun dels eixos temàtics encarregats a parelles de persones expertes externes i internes de l’Administració per combinar el coneixement acadèmic independent amb l’expertesa i les capacitats professionals pròpies de les administracions públiques educatives a la ciutat, tant a l’Ajuntament de Barcelona com al Consorci d’Educació de Barcelona.

En endavant, en un període de 2 anys, caldrà establir un marc de planificació (incloent-hi terminis, recursos, pressupostos, etc., quan calgui) de les diferents línies d’actuació amb l’objectiu d’assolir els compromisos i les propostes per a l’any 2030.