Creix la FP a Barcelona

27/06/2016

El passat  14 de juny vam assistir a la presentació de l’Anuari de la Formació Professional a Barcelona 2015 de la Fundació BCN Formació Professional. L’Anuari es presenta per primera vegada en un format reduït i visual en forma d’infografies tot recollint una gran amplitud de dades  sobre les característiques de l’oferta de Formació Professional (FP) i de les trajectòries educatives i laborals dels i les estudiants.

En destaquem tres conclusions que ens semblen especialment rellevants:

  • En primer lloc, l’increment progressiu tant de l’oferta com de la demanda de places per a cursar formació professional, especialment en Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS). El 73% de la demanda es concentra en centres públics, si bé aquests només tenen capacitat per absorbir-la, ja que oferten el 59% de les places. Queda palès el dèficit estructural de places públiques a la ciutat, malgrat l’increment dels darrers anys.
  • En segon lloc, l’ús de la FP com una passarel·la cap a la universitat: més de la meitat dels graduats en CFGS opta per seguir estudis universitaris. Aquest fet ajuda a revaloritzar la FP com una opció educativa que, més enllà de professionalitzar i millorar l’ocupabilitat dels i les joves, també és útil per continuar una trajectòria formativa cap a la universitat.
  • Finalment, l’abandonament dels estudis és possiblement una de les dades més preocupants de l’informe, sobretot als cicles formatius de grau mig, on 1 de cada 3 estudiants abandona abans de finalitzar (taxa del 37%). Això demana, entre d’altres, repensar els sistemes d’orientació previstos en els centres de secundària per tal d’ajustar millor les expectatives de l’alumnat a la realitat de l’oferta.