Aportem propostes per la Reforma Horària a l’educació

24/11/2016

Des de l’Institut Infància i Adolescència hem aportat diverses propostes de millora per tal d’adequar els temps educatius a la Reforma Horària, com a membres que som del Consell Assessor per a la Reforma Horària i, en concret de la taula quadrangular dedicada a l’educació dels infants i adolescents, que és una de les cinc taules que s’han constituït per establir les bases d’un Pacte Nacional per a la Reforma Horària.

El passat 18 de novembre es va fer la primera sessió d’aquesta taula en què hi van assistir més de 20 representants de l’administració i la comunitat educativa. Des de l’Institut, vam aportar diverses propostes de millora dels temps educatius d’infants i adolescents, com ara, concebre aquests temps amb una perspectiva àmplia i establint un marc de garanties per tal que es respectin el dret a l’educació, al lleure i al desenvolupament saludable dels nois i noies. Això implica, per exemple, garantir el menjador escolar a primària i secundària, o limitar l’horari de finalització de les activitats educatives a la tarda. En definitiva, establir un model horari que s’adeqüi a les necessitats pròpies dels infants i adolescents.

La Reforma Horària és una iniciativa que impulsa canvis horaris amb l’objectiu d’assimilar els nostres hàbits horaris als dels països del nostre entorn i així millorar el benestar, la salut i la qualitat de vida.