Temps de créixer, temps per créixer

2015 Informe

Com transcorre el temps quotidià dels infants i adolescents? Quines característiques té el seu dia a dia? Com són els temps i els espais relacionats amb la família i l’educació, el lleure i l’entreteniment o els amics? Aquestes són algunes de les preguntes que es plantegen a aquesta publicació elaborada a partir de les dades del Panel de Famílies i Infància i de l’Enquesta sobre Relacions Inter i Intrageneracionals.

L’anàlisi resultant ens proporciona algunes recomanacions adreçades a orientar polítiques i actuacions de suport als infants i adolescents i a les seves famílies, per tal de millorar el seu temps individual i col·lectiu.

Forma part de la col·lecció Dossiers del Temps de l’Ajuntament de Barcelona adreçada a sensibilitzar i dinamitzar el debat sobre els paradigmes del temps a la ciutat i al món local.

En col·laboració amb