Protocolos

2008 Presentació ES

Seguimientos. Post-adopción. Escuela. Educadores sociales

Aquesta presentació recull els protocols d’elaboració de diversos protocols en matèria d’adopció.

El document forma part de la jornada, La adopción internacional: el allá y el aquí. Experiencias y perspectivas que va tenir lloc el 8 de febrer de 2008 a Barcelona organitzada conjuntament per la Universitat Autònoma i el CIIMU.

Autoria:

Arxius vinculats

2008 Presentació ES

Contar los orígenes

Explicar als fills i filles adoptats el seu origen és l’objecte d’aquesta presentació: co, quan, a qui i perquè. El document forma part de la jornada, La adopción internacional: el allá y el aquí. Experiencias…