Programa Municipal per a la Infància i l’Adolescència 2007 -2010

2007 Informe

Aquest informe ofereix informació de caràcter fonamental estadístic sobre les condicions de la infància (0-18 anys) de la ciutat de Barcelona realitzat en base als indicadors del Sistema d’Indicadors Clau d’Infància i Família del CIIMU. A partir de l’anàlisi de les dades sociodemogràfiques i les polítiques públiques que emmarquen l’àmbit de la infància s’han elaborat diverses propostes, línies estratègiques i objectius per encarar la situació de la infància i l’adolescència durant el període 2007 – 2010.

El programa, fet a petició de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona, forma part del Pla de la Infància del consistori, i va ser presentat a la Comissió de Cultura, Educació i Benestar Social del 13 de març del 2007.

En col·laboració amb