Memòria Institut Infància i Adolescència 2020

2020 Memòria

L’any 2020 ha marcat un abans i després, a nivell global i també a nivell personal, amb impactes clars i concrets en les vides dels nostres infants i adolescents i de les seves famílies.

La memòria 2020 de l’Institut Infància i Adolescència, en un format breu, permet resseguir el coneixement disponible sobre covid-19 i infància, així com les nombroses contribucions que hem fet al debat social sobre els drets de la infància en temps de pandèmia.

Arxius vinculats

2020 Recull premsa

Recull d’aparicions als mitjans de comunicació 2020

Aquest document és un recull de les aparicions als mitjans de comunicació durant tot l’any 2020, per part de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona o bé els seus programes i projectes. S’hi recullen 25 impactes, dels quals 9 són articles propis publicats en premsa.