Memòria Institut Infància i Adolescència 2020

2021 Memoria CAT

L’any 2020 ha marcat un abans i després, a nivell global i també a nivell personal, amb impactes clars i concrets en les vides dels nostres infants i adolescents i de les seves famílies.

La memòria 2020 de l’Institut Infància i Adolescència, en un format breu, permet resseguir el coneixement disponible sobre covid-19 i infància, així com les nombroses contribucions que hem fet al debat social sobre els drets de la infància en temps de pandèmia.

Archivos vinculados