Memòria d’activitats 2019

2019 Memòria

La memòria d’activitats 2019 és un document que recull de forma exhaustiva però molt sintètica els projectes que hem desenvolupat durant el 2019, els espais de treball on hem aportat perspectiva d’infància i els impactes que hem generat a nivell de compartir coneixement.

Arxius vinculats

2019 Recull premsa

Recull d’aparicions als mitjans de comunicació 2019

Aquest document és un recull de les aparicions als mitjans de comunicació durant tot l’any 2019, per part de l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona o bé els seus programes i projectes. S’hi recullen 48 impactes, dels quals 8 són articles propis publicats en premsa.