Memòria d’activitats 2019

2019 Memory CAT

La memòria d’activitats 2019 és un document que recull de forma exhaustiva però molt sintètica els projectes que hem desenvolupat durant el 2019, els espais de treball on hem aportat perspectiva d’infància i els impactes que hem generat a nivell de compartir coneixement.