Maternidades transnacionales entre America Latina y el Estado español. El impacto de las políticas migratorias en las estrategias de reagrupación familiar

2008 Guies i altres ES

Aquest article pren com a cas d’estudi la trajectòria de tres dones llatinoamericanes que han estat el primer esglaó de la cadena migratòria. Les autores, basant-se en la seva experiència d’investigació sobre famílies migrants llatinoamericanes i politiques de migració familiar, proposen analitzar la heterogeneïtat dels projectes migratoris i les trajectòries familiars, les seves variades formes d’inclusió/exclusió, i la seva vinculació amb l’aplicació de determinades politiques de migració familiar.

Aquest article va ser elaborat a parir del Projecte R + D “Polítiques migratòries, transnacionalisme familiar i estratificació cívica. Les migracions llatinoamericanes cap a Espanya” finançat pel Ministeri de Ciència i Tècnica del Govern d’Espanya. Aquest projecte proposa analitzar les incidències de les polítiques de migració familiar en les estructures i formes d’organització de les famílies migrants procedents d’Amèrica Llatina, assentades a Catalunya i Madrid.

Arxius vinculats