Los laberintos de la ciudadanía. Políticas migratorias e inserción de las familias migrantes latinoamericanas en España

2010 Guies i altres ES

En aquest article es resumeixen els contextos en els quals les famílies migrants posen a la pràctica complexes estratègies per a portar endavant els seus projectes migratoris. A més es reflexiona sobre les nocions de ciutadania en relació a les actuals formes de pensar e intervenir sobre les migracions, els processos de estratificació i les formes d’organització de les famílies migrants.

Aquest article va ser elaborat a parir del Projecte R + D “Polítiques migratòries, transnacionalisme familiar i estratificació cívica. Les migracions llatinoamericanes cap a Espanya” finançat pel Ministeri de Ciència i Tècnica del Govern d’Espanya. Aquest projecte proposa analitzar les incidències de les polítiques de migració familiar en les estructures i formes d’organització de les famílies migrants procedents d’Amèrica Llatina, assentades a Catalunya i Madrid.

Arxius vinculats