Malestars: Infància, adolescència i famílies. III Informe sobre l’estat de la infància i les famílies. Vol.1/2

2008 Informe

Aquest primer volum del III Informe, Malestars: infància, adolescència i famílies, és una compilació de la recerca en l’àmbit de la infància i les famílies, portada a terme a partir de metodologies qualitatives, i des de diferents perspectives disciplinaries. S’hi aporten nous coneixements sobre les famílies amb infants, educació, salut, adolescència, relacions de gènere, pobresa infantil, infància en risc d’exclusió i mediació familiar.

Aquest informe forma part de la col·lecció Mirades intergeneracionals adreçada a professionals de la política i la intervenció social, així com a estudiants en Ciències Socials. El seu objectiu és aportar elements per a la comprensió dels importants processos de canvi social que estan succeint a Espanya, en els inicis del segle XXI, i fer propostes raonades per a la millora de la intervenció social.

Arxius vinculats