Informe sobre immigració i participació social a Catalunya des de les pràctiques locals

2007 Informe

L’informe pretén conèixer els nivells reals d’implicació de la població immigrada resident a Catalunya en iniciatives de participació social. Tanmateix analitza els factors que influeixen en l’exercici actiu d’aquesta participació social i de les estructures i àmbits en els quals es concreta i desenvolupa. En especial, pel que fa a l’impacte que tindrà en la població menor d’origen immigrant més dependent del sistema públic i a través de la participació social real de les seves famílies i llars.

Es un estudi sobre els fonaments del disseny de la gestió, a partir de la identificació i anàlisi de les pràctiques reals, i no sobre la gestió en sí.

La present publicació és el resultat d’una recerca portada a terme per encàrrec de la Fundació Paco Candel i finançada per la Fundació un sol món de Catalunya Caixa.

En col·laboració amb