Informe de la inclusió social a Espanya 2009

2009 Informe

L’objectiu de l’informe de la inclusió social a Espanya 2009 és actualitzar els indicadors més rellevants dels analitzats en l’informe del 2008 i conèixer millor la realitat que ens envolta, el perfil de les persones més vulnerables i les causes i circumstàncies de l’exclusió social.

L’estudi es centra en detallar dues noves perspectives de l’exclusió social: la salut i l’educació.

L’anàlisi des del punt de vista sanitari aporta conclusions noves i rellevants. L’exclusió en el sistema educatiu s’orienta des de la perspectiva de l’estudi de les causes per tal d’orientar els programes de lluita contra el fracàs escolar.

Aquest informe juntament amb l’Informe de la inclusió social a Espanya 2008, van ser realitzats pel CIIMU per a la Fundació un Sol Món de l’Obra Social de Caixa Catalunya.

En col·laboració amb

Arxius vinculats

2008 Resum executiu ES

Informe de la inclusión social en España 2008

En aquest document es presenten els resultats preliminars de l’Informe de la inclusió social a Espanya 2008. Un estudi que vol aproximar-nos a l’estudi del desavantatge i la vulnerabilitat social en què s’emfatitzin les múltiples dimensions i es captura…

2008 Resum executiu

Informe de la inclusió social a Espanya 2008

En aquest document es presenten els resultats preliminars de l’informe de la inclusió social a Espanya 2008. Un estudi que vol aproximar-nos a l’estudi del desavantatge i la vulnerabilitat social en què s’emfatitzin les múltiples dimensions i es captura…

2008 Informe

Informe de la inclusió social en Espanya 2008

L’objectiu de l’informe de la inclusió social a Espanya 2009 és aproximar-se a l’estudi del desavantatge i la vulnerabilitat social en què s’emfatitzin les múltiples dimensions i es capturi el caràcter essencialment dinàmic del fenomen,mitjançant…